Με δυο λόγια

Για την Φιλοθέη
μόνος προστάτης είναι ο
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
 
Αρχική arrow Όροι χρήσης
Όροι χρήσης PDF Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης   
04.02.08

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η διαχείριση αυτής της Ιστοσελίδας πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης (εφεξής ΣΠΠΦ) με έδρα στη Φιλοθέη, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθμ. 11 και με αριθμό καταχώρισης στα βιβλία Πρωτοδικείου Αθηνών 17243/1990 και με χώρο για σχετική αλληλογραφία με αυτήν την Ιστοσελίδα στην ανωτέρω διεύθυνση.
Οι λέξεις «Χρήστης» και «Εσείς» ισχύουν για κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή τη χρησιμοποιεί, είτε με την άδεια είτε χωρίς την άδεια του ΣΠΠΦ. Σε αυτή την Ιστοσελίδα δημοσιεύονται οι παρόντες όροι για τους οποίους ζητείται από το Χρήστη η αποδοχή τους.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Με την πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή στο Περιεχόμενό της, με το ξεφύλλισμά της ή την εκφόρτωση, την τοποθέτηση ή τη φόρτωση της Ιστοσελίδας ή κάποιας εφαρμογής της ως Χρήστης υποχρεούστε να τηρήσετε τους Όρους αυτούς χωρίς καμία απολύτως αλλαγή (γίνεται έτσι αποδεκτή η σύμβαση μεταξύ εσάς και του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης, καθώς και στην τήρηση όλων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Η πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα μπορεί να είναι περιορισμένη σε έναν ανώτατο αριθμό προσβάσεων ή/ και σε μία ορισμένη διάρκεια εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΛΠ.

Εάν δεν αποδέχεστε κάποιον από τους αναφερθέντες Όρους δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Με το downloading (την λήψη περιεχομένου από αυτήν την ιστοσελίδα) μπορείτε να αποθηκεύσετε το Περιεχόμενο στη συσκευή για την οποία προβλεπόταν. Όμως απαγορεύεται αυστηρά να το αποθηκεύσετε κάπου αλλού, να το επεξεργαστείτε ή να το τροποποιήσετε, να το αντιγράψετε, να το πουλήσετε ή να το διακινήσετε σε τρίτους ή να επιτρέψετε σε τρίτους την πρόσβαση σ’ αυτό το Περιεχόμενο.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΣΠΠΦ μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να προβεί σε βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις των Περιεχομένων της Ιστοσελίδας (μεταξύ των οποίων και αυτών των Όρων Χρήσης). Οι όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης είναι δεσμευτικές για τους χρήστες.

 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο ΣΠΠΦ παραχωρεί στο χρήστη περιορισμένη άδεια πρόσβασης σ’ αυτή την Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενό της καθώς και άδεια προσωπικής και μη κερδοσκοπικής χρήσης τους, για λόγους επικοινωνίας όπως αυτοί ορίζονται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα και μόνο.
Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και η τροποποίηση, διακίνηση, μετάδοση και εκφόρτωση της Ιστοσελίδας (με εξαίρεση τα cachings σελίδων), επαναδημοσίευση ή reverse engineering χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ΣΠΠΦ. Η άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας μεταξύ άλλων δεν συμπεριλαμβάνει την άδεια μεταπώλησης, κερδοσκοπικής χρήσης ή διακίνησης του Περιεχομένου Ιστοσελίδας, την εξαγωγή (extracting) δεδομένων, την οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε άλλο περιβάλλον ιστοσελίδας, εξυπηρετητή (server) ή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στο Χρήστη απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει αυτή την Ιστοσελίδα με τρόπο που συγκρούεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με το ισχύον και εφαρμοστέο δίκαιο ή ανάλογες διατάξεις, ή με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά, διακοπή ή παρενόχληση της Ιστοσελίδας.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο ΣΠΠΦ είναι νόμιμος δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του Περιεχόμενου αυτής της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Ιστοσελίδα προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας των βάσεων δεδομένων. Ο ΣΠΠΦ διατηρεί νόμιμο δικαίωμα επί του Σήματος που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμ. Σήματος ------

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όλο το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που Εσείς λαμβάνετε ή χρησιμοποιείτε ή μεταδίδετε μέσω της Ιστοσελίδας επαφίεται στην αποκλειστική Σας κρίση και ευθύνη και υπόκειται στους περιορισμούς ευθύνης που προβλέπουν οι παρόντες Όροι Χρήσης. Ο ΣΠΠΦ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ιστοσελίδας (από επιθέσεις spamming ή όποια άλλη κακόβουλη παραβίαση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας).

 

Τελευταία ανανέωση ( 20.02.08 )
 
© 2018 Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης
Το Joomla! είναι ελεύθερο λογισμικό με άδεια GNU/GPLe.
H ελληνική διανομή είναι μια προσφορά της ελληνικής κοινότητας joomla